Allerød Carport Projekt

Her i Allerød har vi leveret dobbeltcarporte som er bygget sammen, udfordringen i dette projekt var at grunden har meget hældning, og derfor har vi konstrueret en løsning der tager højde for det.

Opgaven indeholdt desuden demontering og bortkørsel af de gamle træcarporte som skulle udskiftes til uni-cover carporte.

Kunderne ønskede selv at lave træbeklædningen, som vi har leveret stålrammer til efter kundernes anvisninger.